Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2017

22:55
8928 0901 500
Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viaUbik Ubik
panpancerny
22:55
7225 dc20 500
Reposted fromfungi fungi viaUbik Ubik
panpancerny
21:45
7065 7fd3
Reposted fromfungi fungi viaUbik Ubik
panpancerny
19:04
https://rsf.org/en/poland
Co za kupa bzdur, przecież PiS zrobił dokładnie to samo co PO z mediami (wywalili nie swoich i dali swoich), propaganda też była (zielona wyspa choćby, temat wałkowany chyba przez rok, dodatkowo choćby do samego końca kadencji obwiniali PiS o wszystko co złe). Nie jestem ani za jednymi ani za drugimi, ale założenie że wcześniej było inaczej jest po prostu nieprawdą.
Odwołali prenumeratę wyborczej - i to jest niby powodem zaniżenia indeksu wolności prasy? Że w urzędach nie ma gazet za darmo i że trzeba sobie samemu kupić? xD 
Pomijam już fakt, że "law to “re-Polishize” the country’s press" jest tu przedstawiane jako coś złego.
Reposted fromzelbekon zelbekon
panpancerny
19:04
Boli mnie to że trzeba bronić Kaczystów ale jak ktoś ludziom nie uświadomi że w Polsce jest tak samo źle jak zawsze było to już niedługo wybierzemy sobie ponownie rudego skurwiela. Tak tylko mówię... 
Reposted fromUbik Ubik
panpancerny
15:42
6537 073b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamangoe mangoe
panpancerny
15:01
5533 1883 500
Reposted fromjottos jottos viaUbik Ubik
panpancerny
14:59
4860 ed73
Reposted fromczinok czinok viaUbik Ubik
panpancerny
13:47
8709 c714 500
Such bravery, many successes, wow!
Reposted fromUbik Ubik viamangoe mangoe
panpancerny
13:36
0606 a944 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viagreensky greensky
13:33
3095 b080

12 points from Germany

panpancerny
13:33
Mam z tym problem. Raz chce mi się śmiać, a raz mam wrażenie że to gorzej niż rak.
13:30
0975 9b67

Yesm that’s be right masser!

panpancerny
13:28
8050 6e28
Reposted fromjottos jottos viaUbik Ubik
panpancerny
13:27
panpancerny
13:26
Szkoła, kościół, pizzeria
Reposted fromkopytq kopytq viaregcord regcord
panpancerny
06:23
9142 a69c 500
Reposted fromqb qb viaregcord regcord

May 17 2017

23:02
0641 381e

2004 Hide and seek champion

Reposted frommyry myry
panpancerny
23:02
6061 7e86 500
Reposted fromkelu kelu viamangoe mangoe
panpancerny
21:30
3148 e84f 500
this is important!
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl